نورپردازی تبریز
  • نور پردازی

    نورپردازی چیست دانش و هنر بکارگیری روشنایی ساختگی یا طبیعی برای نمایان ساختن جای یا چیزی را در چشم نور پر ...

    نورپردازی چیست دانش و هنر بکارگیری روشنایی ساختگی یا طبیعی برای نمایان ساختن جای یا چیزی را در چشم نور پردازی می نامند . سالنهای آمفی تئاتر و همایش : نور پردازی سالن های آمفی تئاتر و سالنهای همایش بای ...

    بیشتر بخوانید