روف گاردن
  • روف گاردن در تبریز

    باغ بام یا روف گاردن: با پیشرفت علم و كشف مواد جدید، می توان بر روی بام هر خانه، آپارتمان،برج مسکونی، بیم ...

    باغ بام یا روف گاردن: با پیشرفت علم و كشف مواد جدید، می توان بر روی بام هر خانه، آپارتمان،برج مسکونی، بیمارستان و… یک باغ زیبا با گیاهان کوچک و بزرگ ایجاد کرد. به نظر شما آیا می توان در زندگی پرهیاهوی ...

    بیشتر بخوانید