نرده استیل
  • نرده استیل در تبریز

    نرده استیل: هرگز زنگ نمي زند ضد خش مي باشد نرده استیل هرگز در اثر تابش خورشيد ، گرما ، سرما ، برف و باران ...

    نرده استیل: هرگز زنگ نمي زند ضد خش مي باشد نرده استیل هرگز در اثر تابش خورشيد ، گرما ، سرما ، برف و باران و رطوبت تغيير رنگ و شکل نمي دهد در برابر حرارت بالا مقاوم مي باشد نرده استیل در برابر محيط هاي ...

    بیشتر بخوانید