کورین تبریز
  • سنگ کورین در تبریز

    کورین کورین اولین نام (برند) سنگ مصنوعی solid surface میباشدکه در آمریکا تولید شده بود واز آن زمان اصطلاح ...

    کورین کورین اولین نام (برند) سنگ مصنوعی solid surface میباشدکه در آمریکا تولید شده بود واز آن زمان اصطلاحا" به آن سنگ مصنوعی کورین میگویند. سنگ مصنوعی کورین پوشش های 100% اکریلیک هستند که دامنه وسیعی ...

    بیشتر بخوانید